Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình

[ad_1]

Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình

Tiếng Anh:

PJICO Ninh Bình

Cong ty bao hiem PJICO Ninh Binh
Mã Số Thuế: 0100110768-019
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 17 Đông Phương Hồng, Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2001
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê văn Tiến Lê Văn Tiến
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình

Mã số thuế của Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình?

✓ Trả lời: 0100110768-019

Số điện thoại liên hệ Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số 17 Đông Phương Hồng, Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Lê văn Tiến Lê Văn Tiến

Ngành nghề chính của Công ty bảo hiểm PJICO Ninh Bình?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]