Công An Huyện Hoa Lư

[ad_1]

Công An Huyện Hoa Lư

Cong An Huyen Hoa Lu
Mã Số Thuế: 2700225316
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Huyện Hoa Lư – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Tiến
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Công An Huyện Hoa Lư

Mã số thuế của Công An Huyện Hoa Lư?

✓ Trả lời: 2700225316

Số điện thoại liên hệ Công An Huyện Hoa Lư?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công An Huyện Hoa Lư chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công An Huyện Hoa Lư?

✓ Trả lời: Huyện Hoa Lư – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công An Huyện Hoa Lư là ai?

✓ Trả lời: Bùi Minh Tiến

Ngành nghề chính của Công An Huyện Hoa Lư?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]