Công an Huyện Gia Viễn

[ad_1]

Công an Huyện Gia Viễn

Cong an Huyen Gia Vien
Mã Số Thuế: 2700224908
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Công an Huyện Gia Viễn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Minh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Công an Huyện Gia Viễn

Mã số thuế của Công an Huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: 2700224908

Số điện thoại liên hệ Công an Huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công an Huyện Gia Viễn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công an Huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: Công an Huyện Gia Viễn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Công an Huyện Gia Viễn là ai?

✓ Trả lời: Đinh Văn Minh

Ngành nghề chính của Công an Huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]