Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh

[ad_1]

Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh

Chi Nhanh Xang Dau Ninh Binh – Cong Ty Xang Dau Ha Nam Ninh
Mã Số Thuế: 0600018898-016
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km 3, Quốc lộ 1A – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 06-04-1994
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-1994
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 1994
Người đại diện pháp luật: Hoàng Huy Định Hoàng Huy Định
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh

Mã số thuế của Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh?

✓ Trả lời: 0600018898-016

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh?

✓ Trả lời: Km 3, Quốc lộ 1A – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Huy Định Hoàng Huy Định

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Bình – Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh?

✓ Trả lời: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[ad_2]