Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến

[ad_1]

Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến

Chi Nhanh Ninh Binh – Cong Ty Co Phan Dao Tao Mua Ban Truc Tuyen
Mã Số Thuế: 0105328486-048
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Bình Yên, Khu Quảng Trường I – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 03-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-12-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Toàn Nguyễn Trọng Toàn
Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến

Mã số thuế của Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến?

✓ Trả lời: 0105328486-048

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến?

✓ Trả lời: Phố Bình Yên, Khu Quảng Trường I – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trọng Toàn Nguyễn Trọng Toàn

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Ninh Bình – Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến?

✓ Trả lời: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

[ad_2]