Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn

[ad_1]

Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn

Chi nhanh hieu thuoc huyen Gia Vien
Mã Số Thuế: 2700278886-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thị trấn Me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 09-08-2004
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-08-2004
Tổng số nhân viên trong công ty: 14
Năm tài chính: 2004
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Triển Đỗ Quang Hữu
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn

Mã số thuế của Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: 2700278886-002

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: Thị trấn Me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Khánh Triển Đỗ Quang Hữu

Ngành nghề chính của Chi nhánh hiệu thuốc huyện Gia Viễn?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]