Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc

[ad_1]

Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc

Chi nhanh cong ty TNHH Thanh Thanh Dat – Nha may che bien go xuat khau Ninh Phuc
Mã Số Thuế: 2900491266-006
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Cảng Ninh Phúc, Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 21-07-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trần Quang Luận Trần Quang Luận
Ngành nghề chính: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc

Mã số thuế của Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc?

✓ Trả lời: 2900491266-006

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc?

✓ Trả lời: Cảng Ninh Phúc, Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Luận Trần Quang Luận

Ngành nghề chính của Chi nhánh công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Ninh Phúc?

✓ Trả lời: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

[ad_2]