Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tong Dai Ly Bao Hiem Minh Quang
Mã Số Thuế: 2700546905-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Bái – Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 19-09-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-09-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Đinh Quang Toan Đinh Quang Toan
Ngành nghề chính: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang?

✓ Trả lời: 2700546905-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang?

✓ Trả lời: Phố Bái – Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang là ai?

✓ Trả lời: Đinh Quang Toan Đinh Quang Toan

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Minh Quang?

✓ Trả lời: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

[ad_2]