Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình

Tiếng Anh:

CôNG TY ĐIệN LựC NINH BìNH

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Dien Luc Ninh Binh – Trung Tam Truyen Hinh Cap Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700277392-012
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km số 2, quốc lộ 1A – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 21-07-2011
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-07-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 17
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan
Ngành nghề chính: Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700277392-012

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình?

✓ Trả lời: Km số 2, quốc lộ 1A – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Trung Tâm Truyền Hình Cáp Ninh Bình?

✓ Trả lời: Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

[ad_2]