Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Dien Luc Ninh Binh – Dien Luc Yen Mo
Mã Số Thuế: 2700277392-013
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Trung Yên – Thị trấn Yên Thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 24-11-2014
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-11-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 69
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Vũ Chân Thực Vũ Chân Thực
Ngành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô?

✓ Trả lời: 2700277392-013

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô?

✓ Trả lời: Phố Trung Yên – Thị trấn Yên Thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô là ai?

✓ Trả lời: Vũ Chân Thực Vũ Chân Thực

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Ninh Bình – Điện Lực Yên Mô?

✓ Trả lời: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

[ad_2]