Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình

[ad_1]

Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình

Chi nhanh cong ty TNHH Hong Phuc tai Ninh Binh
Mã Số Thuế: 1000340209-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố 9, đường Lương Văn Thăng, Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 05-04-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh
Ngành nghề chính: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình

Mã số thuế của Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: 1000340209-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Phố 9, đường Lương Văn Thăng, Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh

Ngành nghề chính của Chi nhánh công ty TNHH Hồng Phúc tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]