Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Ngoi Nha Thong Minh Viet Nam – Tai Ninh Binh
Mã Số Thuế: 0103613907-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 3 Võ Thị Sáu – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 29-06-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Đặng Trung Đặng Trung
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: 0103613907-002

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số 3 Võ Thị Sáu – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Đặng Trung Đặng Trung

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Thông Minh Việt Nam – Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

[ad_2]