Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco

[ad_1]

Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco

Chi nhanh 4 cong ty co phan Nadeco
Mã Số Thuế: 0600321189-004
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 930, đường Nguyễn Công Trứ – Phường Ninh Sơn – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 05-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn Trần Ngọc Tuấn
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco

Mã số thuế của Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco?

✓ Trả lời: 0600321189-004

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco?

✓ Trả lời: Số 930, đường Nguyễn Công Trứ – Phường Ninh Sơn – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Tuấn Trần Ngọc Tuấn

Ngành nghề chính của Chi nhánh 4 công ty cổ phần Nadeco?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]