Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan

[ad_1]

Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan

Tiếng Anh:

Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan

Chi cuc Thi hanh an dan su Huyen Nho Quan
Mã Số Thuế: 2700225940
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Phong Lạc – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Khắc Toản Hoàng Khắc Toản
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan

Mã số thuế của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan?

✓ Trả lời: 2700225940

Số điện thoại liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan?

✓ Trả lời: Phố Phong Lạc – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Khắc Toản Hoàng Khắc Toản

Ngành nghề chính của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Nho Quan?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]