Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dá»±ng Hồng Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát

Tiếng Anh:

HONG PHAT CONSTRUCTION – ARCHITECTURE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Kien Truc – Xay Dung Hong Phat
Mã Số Thuế: 2700952738
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: QL1A, Xóm 5, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 21-04-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hồng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát?

✓ Trả lời: 2700952738

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát?

✓ Trả lời: QL1A, Xóm 5, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Việt Hồng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Hồng Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]