Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An

Tiếng Anh:

TRANG AN SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu & Dich Vu Trang An
Mã Số Thuế: 2700952720
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Ninh Tốn, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 21-04-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Nguyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An?

✓ Trả lời: 2700952720

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An?

✓ Trả lời: Đường Ninh Tốn, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An là ai?

✓ Trả lời: Phạm Đức Nguyên

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Tràng An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]