Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I

[ad_1]

Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I

Bo Tham Muu – Quan Doan I
Mã Số Thuế: 2700817432
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: . – Phường Trung Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2016
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Ninh Huy Điệp
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân

Những câu hỏi liên quan tới Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I

Mã số thuế của Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I?

✓ Trả lời: 2700817432

Số điện thoại liên hệ Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I?

✓ Trả lời: . – Phường Trung Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I là ai?

✓ Trả lời: Ninh Huy Điệp

Ngành nghề chính của Bộ Tham Mưu – Quân Đoàn I?

✓ Trả lời: Hoạt động bảo vệ cá nhân

[ad_2]