Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình

[ad_1]

Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình

Ban quan ly cho rong thi xa Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700138582
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường vân giang – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-11-1994
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1995
Tổng số nhân viên trong công ty: 48
Năm tài chính: 1994
Người đại diện pháp luật: Bùi Tiến Cử Bùi Tiến Cử
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình

Mã số thuế của Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700138582

Số điện thoại liên hệ Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình?

✓ Trả lời: Phường vân giang – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Bùi Tiến Cử Bùi Tiến Cử

Ngành nghề chính của Ban quản lý chợ rồng thị xã Ninh Bình?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]