Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN

[ad_1]

Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN

Ban QL du an nha may dam NB nop ho nha thau – Cong ty huu han cong trinh SEDIN
Mã Số Thuế: 2700351159-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km 2 Trần Hưng Đạo – Tỉnh Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN

Mã số thuế của Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN?

✓ Trả lời: 2700351159-002

Số điện thoại liên hệ Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN?

✓ Trả lời: Km 2 Trần Hưng Đạo – Tỉnh Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu – Công ty hữu hạn công trình SEDIN?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]